Medlemsbetingelser

Disse medlemsbetingelser er gældende for medlemskabet ved Ohmyoga ApS, Vesterbrogade 6D, 7, 1620 København V, cvr.nr. 41971363 (Herefter benævnt ”Ohm”)

Oprettelse af medlemskab

 1. For at blive medlem ved Ohm skal medlemmet være fyldt 18 år.
 2. Oprettelse af medlemskab kan ske elektronisk på hjemmesiden, via vores app, eller ved personligt fremmøde i et af Ohms centre. Ved oprettelse af medlemskab skal Ohm oplyses om navn, adresse, e-mail, fødselsdato, telefonnummer og registreringsnummer/betalingskortsnummer. Medlemmet accepterer at al kommunikation vil foregå elektronisk ved e-mail, og indestår derfor også for, at alle oplysninger er og vedbliver korrekte.
 3. Fortrydelse Medlemskabet kan fortrydes i en periode på 14 dage fra oprettelsen. Fortrydelse skal meddeles skriftligt pr mail, modtaget af Ohm inden fristens udløb. Ifald medlemskabet tages i brug indenfor 14 dages -fristen bortfalder fortrydelsesretten. Har du købt uddannelse, event, eller workshop med startdato inden for 14 dage efter køb, bortfalder fortrydelsesretten.

 

Medlemskaber

 1. Ethvert medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre, hverken ved salg, bytte eller udlån.
 2. Medlemskab kan tegnes som:
  • Løbende abonnement
   Dette medlemskab forudbetales månedsvist via DIBS/NETS og kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Eksempel: Opsiger du dit abonnement d. 10. oktober, udløber abonnementet d. 30. november. Abonnementet kan tillige sættes i bero i minimum 14 dage og maksimum 3 måneder – dog max to gange på et år. Bero kan ikke ske i forbindelse med en opsigelsesperiode. Ønsket om at stille et medlemskab i bero meddeles skriftligt til Ohm, ved at sende en mail til hello@ohmyoga.dk. Har du et løbende abonnement med adgang til x antal klasser pr. måned, kan ubrugte klasser ikke overføres til næste måned.
  • Tidsbegrænset abonnement.
   Dette medlemskab forudbetales for den aftalte periode. Abonnementet ophører automatisk ved udløb af abonnementsperioden. Abonnementet kan ikke opsiges eller sættes i bero.
  • Klippekortabonnement
   Dette medlemskab forudbetales og gælder til de antal sessioner der fremgår af klippekortet indenfor en 6 måneders periode fra købsdato (eller anden dato der måtte fremgå udtrykkeligt af klippekortet). Efter udløbsdato kan klippekortet ikke anvendes og eventuelt ubrugte klip refunderes ikke, og kan heller ikke overføres til en ny periode. Klippekort er personlige og kan ikke overføres til andre.
  • Specifikt ved event eller workshop
   Dette medlemskab forudbetales og gælder alene til det aftalte event/den aftalte workshop. Ohm forbeholder sig enhver ret til at kunne ændre tidspunktet for det aftalte event/den aftalte workshop.
  • Uddannelsesforløb
   Medlemskabet forudbetales og giver alene adgang til det aftalte uddannelsesforløb. Medlemskabet kan ikke opsiges i forløbet. Ohm forbeholder sig retten til at kunne ændre tidspunktet for den aftalte uddannelse, eller at gennemføre uddannelsesforløbet online, hvor Ohms lokaler ikke kan anvendes uanset årsag.
  • Betaling
   Hos Ohm kan du betale med Dankort, Visakort, Mastercard og mobilepay. Ohm accepterer desværre ikke kontanter.

 

Medlemmets pligter

 1. Medlemmet skal følge personalets anvisninger for adfærd og må ikke opføre sig til gene for andre.
 2. Tilmelding og afbud til valgte hold/sessioner skal ske via Ohms hjemmeside eller App, ikke på mail, telefon eller sociale medier. Afbud skal meddeles senest fire timer før sessionens start. Sker afbud senere vil dette anses for manglende fremmøde.
 3. Manglende fremmøde. Medlemmet skal være mødt frem senest 15 minutter før sessionens start. Senere fremmøde vil anses for manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde opkræves medlemmet et gebyr på kr. 50,00 på abonnement, eller et klip på klippekort.

Misligholdelse og ansvar

 1. Manglende eller for sen betaling af ydelse efter påkrav om betaling inden 10 dage, berettiger Ohm til at straks at suspendere Medlemmets medlemskab, som ikke er berettiget til kompensation herfor, indtil betaling genoptages. Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdato efter rentelovens regler. Rykker pålignes med kr. 100,00 pr stk.
 2. Medlemmet er selv ansvarligt for at være i en helbredsmæssig form der tillader deltagelse på det valgte hold, event/workshop eller uddannelse.
 3. Ohm fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade på person eller ejendom.
 4. Ohm fraskriver sig ethvert ansvar for tab af rede penge og værdigenstande, som opbevares i og udenfor skabe. Ohm er ikke ansvarlig for tab eller skader på ejendele, som følge af tyveri eller anden forlæggelse.

Ændringer

Ohm forbeholder sig retten til at foretage ændringer af priser, gebyrer og medlemskaber. Ohm forbeholder sig også ret til at ændre i ugeskema, holdtyper og åbningstider.

Persondata

For Ohms behandling af personoplysninger om Medlemmet har Medlemmet en række rettigheder og, Ohm en række pligter efter særligt GDPR. Om dette henvises til Ohms Persondatapolitik, som er tilgængelig på Ohms hjemmeside og App.