Medlemsbetingelser

Disse medlemsbetingelser er gældende for medlemskabet ved Ohmyoga ApS, Vesterbrogade 6D, 7, 1620 København V, cvr.nr. 41971363 (Herefter benævnt ”Ohmyoga”).

Oprettelse af medlemskab

 1. For at blive medlem ved Ohmyoga skal medlemmet være fyldt 18 år.
 2. Oprettelse af medlemskab kan ske elektronisk på hjemmesiden, eller ved personligt fremmøde i Ohmyogas studie. Ved oprettelse af medlemskab skal Ohmyoga oplyses om navn, adresse, e-mail, fødselsdato, telefonnummer og registreringsnummer/betalingskortsnummer. Medlemmet accepterer at al kommunikation vil foregå elektronisk ved e-mail, og indestår derfor også for, at alle oplysninger er og vedbliver korrekte.
 3. Fortrydelse. Medlemskabet kan fortrydes i en periode på 14 dage fra oprettelsen. Fortrydelse skal meddeles skriftligt pr mail, modtaget af Ohmyoga inden fristens udløb. Ifald medlemskabet tages i brug indenfor 14 dages -fristen bortfalder fortrydelsesretten. Har du købt uddannelse, event, eller workshop med startdato inden for 14 dage efter køb, bortfalder fortrydelsesretten.

Medlemskaber

 1. Ethvert medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til andre, hverken ved salg, bytte eller udlån.
 2. Medlemskab kan tegnes som:
 • Løbende abonnement – Ubegrænset adgang

Dette medlemskab forudbetales månedsvist via DIBS/NETS og kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Eksempel: Opsiger du dit abonnement d. 10. oktober, udløber det d. 30. november. Abonnementet kan tillige sættes i bero i minimum 14 dage og maksimum 3 måneder – dog max to gange på et år. Bero kan ikke ske i forbindelse med en opsigelsesperiode. Ønsket om at stille et medlemskab i bero meddeles skriftligt til Ohm, ved at sende en e-mail til hello@ohmyoga.dk . Ubegrænset adgang tillader max 15 reservationer ad gangen.

 • Løbende abonnement – Træn 8 gange pr. måned

Dette medlemskab forudbetales månedsvist via DIBS/NETS og kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Eksempel: Opsiger du dit abonnement d. 10. oktober, udløber det d. 30. november. Abonnementet kan tillige sættes i bero i minimum 14 dage og maksimum 3 måneder – dog max to gange på et år. Bero kan ikke ske i forbindelse med en opsigelsesperiode. Ønsket om at stille et medlemskab i bero meddeles skriftligt til Ohmyoga, ved at sende en e-mail til hello@ohmyoga.dk. Ubrugte klasser kan ikke overføres til den efterfølgende måned.

 • Klippekortabonnement

Dette medlemskab forudbetales og gælder til de antal sessioner der fremgår af klippekortet indenfor en 6 måneders periode fra købsdato (eller anden dato der måtte fremgå udtrykkeligt af klippekortet). Efter udløbsdato kan klippekortet ikke anvendes og eventuelt ubrugte klip refunderes ikke, og kan heller ikke overføres til en ny periode. Klippekortet er personligt, og kan ikke overføres til andre.

 • Specifikt ved events, forløb eller workshops

Dette medlemskab forudbetales og gælder alene til det aftalte forløb, event eller workshop. Ohmyoga forbeholder sig enhver ret til at kunne ændre tidspunktet for det aftalte event, forløb eller workshop.

 • Uddannelsesforløb

Medlemskabet forudbetales og giver alene adgang til det aftalte uddannelsesforløb. Medlemskabet kan ikke opsiges i forløbet. Ohmyoga forbeholder sig retten til at kunne ændre tidspunktet for den aftalte uddannelse, eller at gennemføre uddannelsesforløbet online, hvor Ohmyogas lokaler ikke kan anvendes uanset årsag.

 • Betaling

Hos Ohmyoga kan du betale med Dankort, Visakort, Mastercard og mobilepay. Ohmyoga accepterer ikke kontanter.

 • Medlemmets pligter

 1. Medlemmet skal følge personalets anvisninger for adfærd og må ikke opføre sig til gene for andre. Læs mere om vores retningslinjer her: /retningslinjer/.
 2. Tilmelding og afbud til valgte hold/sessioner skal ske online via Ohmyogas hjemmeside eller App. Afbud skal meddeles senest seks timer før sessionens start via bookingsystem eller app –ikke på mail, telefon, eller sociale medier. Sker afbud senere vil dette anses for manglende fremmøde.
 3. Manglende fremmøde. Medlemmet skal være mødt frem senest 10 minutter før sessionens start. Senere fremmøde vil anses for manglende fremmøde. Ved manglende fremmøde opkræves medlemmet et gebyr på kr. 75,00 for månedsabonnement, eller 1 klip for medlemskab med klippekort. Har medlemmet et abonnement som giver adgang til 8 antal klasser pr. måned, fratrækkes sessionen fra abonnementet, og der opkræves et manglende fremmødegebyr på 75 kr.
 • Misligholdelse og ansvar

 1. Manglende eller for sen betaling af ydelse efter påkrav om betaling inden 10 dage, berettiger Ohmyoga til at straks at suspendere medlemmets medlemskab, som ikke er berettiget til kompensation herfor, indtil betaling genoptages. Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdato efter rentelovens regler. Rykker pålignes med kr. 100,00 pr stk.
 2. Medlemmet er selv ansvarligt for at være i en helbredsmæssig form der tillader deltagelse på det valgte hold, event/workshop eller uddannelse.
 3. Ohmyoga fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade på person eller ejendom.
 4. Ohmyoga fraskriver sig ethvert ansvar for tab af rede penge og værdigenstande, som opbevares i og udenfor skabe. Ohmyoga er ikke ansvarlig for tab eller skader på ejendele, som følge af tyveri eller anden forlæggelse.
 • Ændringer

Ohmyoga forbeholder sig retten til at foretage ændringer af priser, gebyrer og medlemskaber. Ohmyoga forbeholder sig også ret til at ændre i ugeskema, holdtyper og åbningstider.

 • Persondata

For Ohmyogas behandling af personoplysninger om Medlemmet har Medlemmet en række rettigheder og, Ohmyoga en række pligter efter særligt GDPR. Om dette henvises til Ohmyogas persondatapolitik, som er tilgængelig på Ohmyogas hjemmeside.